Club van 50

21 augustus 2019


Club van 50.
Er is toch niks leukers dan in ons jubileumjaar 2019 waarin we dan 50 jaar bestaan ook een club van 50 op te richten. De “Club van 50” (€ 50,00) is daarom een nieuw initiatief van tennisvereniging 
 LTV Laatjes Kaai.

Doel:
Waarom een Club van 50?

Omdat er binnen de vereniging altijd wensen zijn die gerealiseerd kunnen of moeten worden, is het plan opgevat deze wensen met behulp van de Club van50 te verwezenlijken. De Club van 50 beoordeelt wensen op realiteit, noodzaak enhaalbaarheid en krijgt een onafhankelijke status binnen de vereniging.

Wie kan er lid worden:
Individuen, families, bedrijven, kortom iedereen die LTV Laatjes Kaai een warm hart toedraagt.

Onze doelstellingen zijn:
1. Ondersteunen van de jeugd –activiteiten.

2. Verfraaiingen in en om het clubhuis.

3. Vervanging van ? 

4. Diverse wensen die vanuit de vereniging komen. (Club van 50 bepaald de noodzaak)

5. Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst c.q. activiteit voor de leden van de “Club van 50”

Taken, wederdiensten, etc. bestuur:
 
-Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging.

-Het bestuur van LTV Laatjes Kaai zorgt voor het eenmalig opzetten en vervolgens periodiek
 onderhouden van een “Club van 50” bord. Dit bord zal op een nog nader te bepalen prominente plaats
 in de kantine worden gehangen. Op het betreffend bord zullen de namen van de leden worden
 vermeld. Indien een lid om privacy reden niet genoemd wil worden moet dit worden gerespecteerd.
 Uiteraard zijn de gegevens van het desbetreffende lid wel bekend bij het bestuur en zal discreet met de
 gegevens worden omgegaan.
 
 Hoe kunt u lid worden?(Kosten € 50,00 / jaar)
- Door u of iemand aan te melden bij het bestuur LTV Laatjes Kaai.
 - E-mail naar [email protected]
Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om aan het eind van het seizoen een lidmaatschap te beëindigen.

We hopen op een actieve, betrokken en gezellige Club van 50. 
 
Dank namens Robert en Aad.
 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 438 4249

Clubhuis

Pastoriestraat 27
3195 HT Pernis