Nieuwe privacy wet.

01 mei 2018


Beste leden,

Misschien heeft u er inmiddels al wat over gehoord of over gelezen in de media , maar per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook onze vereniging ontkomt hier niet aan wat betekent dat LTV Laatjes Kaai zich vanaf die datum moet gaan houden aan de nieuwe privacy-wetgeving. De AVG komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de nieuwe wet.  

De nieuwe privacywet AVG maakt de regels voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens veel strenger. De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties maar dus ook voor sportverenigingen.In deze nieuwe privacywet moet onze vereniging  precies gaan bijhouden welke gegevens we verzamelen, waarom, hoe lang etc etc.

Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Echt een zaak dus welke echt serieus moeten nemen als vereniging en we onze zaakjes dus in orde moeten hebben voor 25 mei. We zijn al even bezig maar komende weken moeten we nog wat extra inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet. 

De wet heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico‚Äôs die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn dus fors. 

De komende weken zullen wij u vanwege bovenstaand verhaal daarom vragen een toestemmingsverklaring in te vullen waarop bepaalde gegevensverwerkingen kunnen worden aangevinkt waarvoor u dan toestemming geeft u persoonlijke gegevens voor dat doel te mogen gebruiken binnen onze tennisvereniging. Betreft hier bv : Naam, adres, woonplaats, e-mail, tel nummer en pasfoto , plaatsen van eventuele foto,s op onze facebook pagina.

Uiteraard kan deze toestemming op een later ogenblik indien u dit wenst weer worden ingetrokken. Voor een nieuwe gegevensverwerking moet uiteraard weer opnieuw toestemming aan u worden gevraagd.

Wij hopen op u begrip maar ook wij moeten als vereniging voldoen aan de nieuwe privacy wet.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 438 4249

Clubhuis

Pastoriestraat 27
3195 HT Pernis